Kot trgovec smo v skladu s predpisi embalažnih predpisov dolžni umakniti embalažo naših izdelkov, ki nimajo znaka sistema odstranjevanja po vsej državi (na primer "zelena pika" sistema Duales Deutschland AG) in do tega zagotoviti njihovo ponovno uporabo ali odstranjevanje.

Za nadaljnje razjasnitev vrnitve nas kontaktirajte s takšnimi izdelki. Nato vam damo občinsko zbiralno točko ali podjetje za odstranjevanje odpadkov na vašem območju, ki bo embalažo brezplačno sprejelo. Če to ni mogoče, imate možnost poslati embalažo.

Embalažo nas ponovno uporabi ali odstrani v skladu z določbami uredb o embalaži.