Opombe o odstranjevanju baterije    
V povezavi s porazdelitvijo baterij ali z dostavo naprav, ki vsebujejo baterije, smo dolžni poudariti naslednje:
Pravno so dolžni vrniti rabljene baterije kot končnega uporabnika. Stare baterije, ki jih imamo kot nove baterije v naši ponudbi, lahko brezplačno vrnete v našem ladijskem kampu (naslov za pošiljanje). Simboli, prikazani na baterijah, imajo naslednji pomen:
Simbol gneče smeti pomeni, da baterije ne smemo dati v gospodinjske odpadke.
PB = baterija vsebuje več kot 0,004 masnega odstotka
CD = baterija vsebuje več kot 0,002 masnega odstotka kadmija
Hg = baterija vsebuje več kot 0,0005 masnega odstotka živega srebra.


Prosimo, upoštevajte zgornja navodila.