Ako predajca podľa nariadení predpisov o obaloch sme povinní zabaliť naše výrobky, ktoré nemajú znak systému celonárodnej likvidácie (napríklad "Zelená bodka" dvojitý systém Deutschland AG), aby sa vzal späť a zabezpečil ich opätovné použitie alebo zneškodnenie.

Ak chcete ďalej objasniť návrat, kontaktujte nás pre tieto výrobky. Potom vám dáme vo vašej oblasti bod zberu obce alebo spoločnosť na zneškodnenie odpadu, ktorá bezplatne akceptuje balenie. Ak to nie je možné, máte možnosť odoslať nám obal.

Balenie sú opätovne použité nami alebo zlikvidovaným v súlade s ustanoveniami nariadenia o obale.