Aplikácia použitá na zabezpečenie zhody tejto webovej stránky GDPR/CCPA zhromažďuje vašu IP adresu a E-Mail-Dress na spracovanie údajov. Viac informácií nájdete v Usmernenie na ochranu údajov.

Korekcia údajov

Ak nemáte pravdu, môžete použiť nasledujúci odkaz na aktualizáciu podrobností svojho účtu.

Prenosnosť údajov

Môžete si stiahnuť všetky údaje, ktoré ukladáme, a lepšiu skúsenosť v našom Shop použitie.

Prístup k osobným údajom

Nasledujúci odkaz môže požiadať o správu, ktorá obsahuje všetky osobné údaje, ktoré pre vás uložíme.

Právo na zabudnutie

Použite túto možnosť, ak chcete odstrániť svoje osobné a iné údaje z našej pamäte. Upozorňujeme, že to vymaže váš účet, aby ste k nemu už nemal prístup a už ho nepoužíval.