Pokiaľ ide o výrobky, ktoré sa dodávajú v Nemecku a potom sa vykonávajú do tretej krajiny, ako je Švajčiarsko, môžeme následne uhradiť nemeckú daň z obratu.
Ak to chcete urobiť, pošlite nám dôkaz o vývoze s vyrazenou faktúrou v origináli.

Dôležité: Potrebujeme originálne dokumenty, kópie alebo skenovanie.
Pošlite dokumenty poštou:
DroneDealer.de
Danny Schulz
Langer Landstrasse 52A
27580 Bremerhaven
Nemecko

Po preskúmaní uhradíme výšku platobnej metódy vybranej pri objednávaní.