Poznámky k likvidácii batérie    
V súvislosti s distribúciou batérií alebo s prívodom zariadení, ktoré obsahujú batérie, sme povinní poukázať na: \ t
Sú právne povinné vrátiť používané batérie ako koncových používateľov. Odpadové batérie môžete vrátiť, že máme ako nové batérie v sortimente alebo bezplatne voči našej poštovej objednávke (dodacia adresa). Symboly zobrazené na batériách majú nasledujúci význam:
Symbol rozpadu odpadového koša znamená, že batéria nesmie byť daná domácim odpadom.
Pb = batéria obsahuje viac ako 0,004% hmotnostného percenta
CD = batéria obsahuje viac ako 0,002 hmotnostných percent kadmia
HG = Batéria obsahuje viac ako 0,0005 hmotnostných percent ortuti.


Upozorňujeme vyššie uvedené pokyny.

Newsletter

Krátka veta, ktorá opisuje, čo niekto dostane prihlásením