Poznámky k zneškodneniu batérie    
V súvislosti s distribúciou batérií alebo s dodávkou zariadení, ktoré obsahujú batérie, sme povinní poukázať na toto:
Sú právne povinní vrátiť použité batérie ako koncový používateľ. V našom prepravnom tábore (prepravná adresa) môžete bezplatne vrátiť staré batérie, ktoré máme ako nové batérie v našom sortimente. Symboly zobrazené na batériách majú tento význam:
Symbol preplneného odpadu môže znamená, že batéria sa nesmie pridať do odpadu z domácnosti.
Pb = batéria obsahuje viac ako 0,004 olovo s hmotnosťou
CD = batéria obsahuje viac ako 0,002 kadmia hmotnosti
Hg = batéria obsahuje ortuť viac ako 0,0005 percenta.


Všimnite si vyššie uvedené pokyny.