Aplikacija koja se koristi za osiguravanje sukladnosti GDPR/CCPA ove web stranice prikuplja vašu IP adresu i E-Mail-Dresa za obradu podataka. Više informacija možete pronaći u Smjernica za zaštitu podataka.

Ispravljanje podataka

Možete koristiti sljedeću vezu da biste ažurirali podatke o računu ako niste u pravu.

Prenosivost podataka

Možete preuzeti sve podatke koje spremimo i za bolje iskustvo u našem Shop koristiti.

Pristup osobnim podacima

Donja veza može zatražiti izvještaj koji sadrži sve osobne podatke koje štedimo za vas.

U pravu da se zaboravimo

Upotrijebite ovu opciju ako želite ukloniti svoje osobne i druge podatke iz naše memorije. Imajte na umu da će ovo izbrisati vaš račun tako da mu više ne možete pristupiti i više ga ne koristiti.