Upute za odlaganje baterije    
U vezi s distribucijom baterija ili isporukom opreme koja sadrži baterije, dužni smo vas obavijestiti o sljedećem:
Po zakonu ste dužni vratiti iskorištene baterije kao krajnjeg korisnika. Možete besplatno vratiti rabljene baterije koje čuvamo ili skladištimo kao nove baterije u asortimanu u naše skladište za otpremu (adresa za otpremu). Simboli prikazani na baterijama imaju sljedeće značenje:
Simbol prekrižene kante za smeće znači da se baterija ne smije bacati u kućno smeće.
Internet = baterija sadrži više od 0,004 posto olova po masi
Internet = baterija sadrži više od 0,002% kadmija po masi
Živa = baterija sadrži više od 0,0005% žive po masi.


Obratite pažnju na gore navedene upute.