Kauplejana vastavalt pakendi korraldustele, oleme kohustatud võtma tagasi meie toodete pakendamist, mis ei kanna üleriigilise kõrvaldamise süsteemi märk (näiteks Duals System Deutschlandi "roheline dot" ) ja tagada nende taaskasutamine või kõrvaldamine.

Tagasisuse edasiseks selgitamiseks võtke meiega ühendust selliste toodetega. Seejärel anname teile oma keskkonnas munitsipaalkogumispunkti või kõrvaldamise ettevõte, mille pakend saab tasuta. Kui see ei ole võimalik, teil on võimalus pakendi meile saata.

Pakendit kasutavad meie poolt uuesti või kõrvaldatakse vastavalt pakendi korraldustele.

Newsletter

Lühikese lause kirjeldamine, mida keegi saab alamkirjutamise teel