Märkused aku kõrvaldamise kohta    
Seoses patareide ja patareide sisaldavate seadmete tarnimisega seoses oleme kohustatud juhtima järgmist:
Nad on seaduslikult kohustatud tagastama kasutatud patareisid lõppkasutajatena. Sa võid tagastada patareide jäätmejäätmed, mida meil on uute akudena sortimendiga või tagastatakse tasuta meie postimüügile (saatmiskonteadress). Patailidel näidatud sümbolidel on järgmine tähendus:
Ruumitud prügikasti sümbol tähendab, et akut ei tohi anda majapidamisjäätmetele.
PB = aku sisaldab rohkem kui 0,004 massiprotsenti
CD = aku sisaldab rohkem kui 0,002 massiprotsenti kaadmiumi
HG = aku sisaldab rohkem kui 0,0005 massiprotsenti elavhõbedat.


Pange tähele ülaltoodud juhiseid.

Newsletter

Lühikese lause kirjeldamine, mida keegi saab alamkirjutamise teel