Märkused aku kõrvaldamise kohta    
Seoses akude jaotamise või akude sisaldavate seadmete tarnimisega oleme kohustatud osutama järgmisele:
Nad on juriidiliselt kohustatud tagastama kasutatud akud lõppkasutajana. Saate tagastada vanad akud, mis meil on uute patareidena meie vahemikus, tasuta meie laevalaagris (saatmisaadress). Akudel näidatud sümbolitel on järgmine tähendus:
Rahvarohke prügi sümbol võib tähendab, et akut ei tohi majapidamisse jäätmeid panna.
Pb = aku sisaldab üle 0,004 massiprotsendi plii
CD = aku sisaldab üle 0,002 massiprotsendi kaadmiumi
HG = aku sisaldab üle 0,0005 massiprotsendi elavhõbeda.


Pange tähele ülaltoodud juhiseid.