Δικαίωμα απόσυρσης

Δικαίωμα απόσυρσης

Οι καταναλωτές έχουν απόσυρση δεκατεσσάρων ημερών.

Δικαίωμα απόσυρσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε λόγους. Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που εσείς ή ένα τρίτο μέρος που ονομάστηκε από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας που έχει ή έχει πάρει την κατοχή των αγαθών.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης, εσείς (Danny Schulz, Langener Landstr. 52a, 27580 Bremerhaven, Germany, info@dronedealer.de, Τηλέφωνο: 01603400165) μέσω μιας σαφούς εξήγησης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή E-Mail) ενημερώστε για την απόφασή σας να ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα ακύρωσης μοντέλου, αλλά αυτό δεν έχει συνταγογραφηθεί.

Για να διατηρηθεί η περίοδος ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση στην άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν λήξει η περίοδος ακύρωσης.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση, έχουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα, τα οποία προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέγετε διαφορετικό τύπο παράδοσης από τη φθηνότερη τυποποιημένη παράδοση που μας προσφέρει να επιστρέψει), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα, κατά την οποία ελήφθη η κοινοποίηση της ανάκλησης αυτής της σύμβασης. Για αυτή την αποπληρωμή χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά μαζί τους κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για αμοιβές για αυτήν την αποπληρωμή. Μπορούμε να αρνηθούμε την αποπληρωμή μέχρι να επιστρέψουμε τα αγαθά ή μέχρι να αποδείξετε ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά, ανάλογα με το ποια είναι η προηγούμενη χρονική στιγμή.

Έχετε τα αγαθά αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που μας ενημερώνετε για την ανάκληση αυτής της σύμβασης, για να μας στείλετε ή να μας παραδώσετε. Η προθεσμία διατηρείται εάν στείλετε τα αγαθά πριν από την προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών. Φέρουν το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Πρέπει μόνο να πληρώσετε για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των αγαθών εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται στην ποιότητα, τις ιδιότητες, τις ιδιότητες και τη λειτουργία των αγαθών που δεν είναι απαραίτητα για την αντιμετώπισή τους.

Το δικαίωμα απόσυρσης δεν υπάρχει με τις ακόλουθες συμβάσεις:

* Συμβάσεις για την παράδοση ήχου ή εγγραφών βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένο πακέτο εάν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

Έντυπο ακύρωσης δείγματος

(Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω.)

- Στο Danny Schulz, Langener Landstr. 52Α, 27580 Bremerhaven, Γερμανία, info@dronedealer.

- Με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτουμε (n) i/εμείς (*) Η σύμβαση που συνάπτεται από εμένα/ΗΠΑ (*)
Ήταν (*)/η παροχή της ακόλουθες υπηρεσίες (*)

- Παραγγείλετε (*)/Λήψη στο (*)

- Όνομα των καταναλωτών

- Διεύθυνση των καταναλωτών

- Υπογραφή των καταναλωτών (μόνο όταν ενημερώνεστε το χαρτί)

- Ημερομηνία

(*) Λανθασμένη ζωγραφική.


Με τα αξιόπιστα καταστήματα [https://legal.trustedshops.com/] Rechtsexter σε συνεργασία με το Föhlisch Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].