Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο προς εμάς WhatsApp να γράψω:
https://wa.me/message/4667G45QS376A1

Εναλλακτικά, σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR με τον δικό σας Smartphone: