Ως αντιπρόσωπος, σύμφωνα με τους κανονισμούς των κανονισμών συσκευασίας, είμαστε υποχρεωμένοι να συσκευάσουμε τα προϊόντα μας που δεν έχουν το σημάδι ενός συστήματος πανελλαδικής διάθεσης (όπως το "Πράσινη κουκκίδα" Το διπλό σύστημα Deutschland AG) να πάρει πίσω και να εξασφαλίσει την επαναχρησιμοποίηση ή τη διάθεσή τους.

Για να διευκρινίσετε περαιτέρω την επιστροφή, επικοινωνήστε μαζί μας για τέτοια προϊόντα. Στη συνέχεια, σας δίνουμε ένα δημοτικό σημείο συλλογής ή μια εταιρεία διάθεσης αποβλήτων στην περιοχή σας που θα δεχτεί δωρεάν τη συσκευασία. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε τη συσκευασία σε εμάς.

Η συσκευασία επαναχρησιμοποιείται από εμάς ή διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος συσκευασίας.