BETINGELSE

Generelle vilkår og betingelser


1. ANVENDELSESOMRÅDE

For alle ordrer via vores online-Shop følgende vilkår og betingelser gælder for forbrugere og iværksættere.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan tilskrives hans kommercielle eller hans uafhængige erhvervsmæssige aktivitet. En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af sin kommercielle eller uafhængige faglige aktivitet.

Følgende gælder for iværksættere: hvis iværksætteren bruger modstridende eller supplerende Generelle vilkår og betingelser, modsiges deres gyldighed hermed; de bliver kun en del af kontrakten, hvis vi udtrykkeligt har accepteret dette.


2. KONTRAKTPARTNER, INDGÅELSE AF KONTRAKT, KORREKTIONSMULIGHEDER

Købsaftalen er indgået med Danny Schuls enkeltmandsvirksomhed (DroneDealer).

Præsentationen af produkterne i online-Shop udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men et uforpligtende online katalog. Du kan først lægge vores produkter i indkøbskurven uden forpligtelse og rette dine poster til enhver tid, inden du sender din bindende ordre ved hjælp af de korrektionshjælpemidler, der er leveret og forklaret i ordreprocessen. Ved at klikke på bestillingsknappen afgiver du et bindende tilbud på varerne i indkøbskurven. Bekræftelse af modtagelsen af din Bestilling sker ved E-Mail umiddelbart efter afsendelse af ordren.

Vi accepterer dit tilbud inden for to dage af

* en erklæring om accept i en særskilt E-Mail eller
* vi har varerne leveret eller
* om nødvendigt udføres betalingstransaktionen af vores tjenesteudbyder eller den valgte betalingstjenesteudbyder. Tidspunktet for gennemførelse af betalingstransaktionen afhænger af den valgte betalingsmetode (se under "Betaling").

Det relevante alternativ for dig afhænger af, hvilken af de anførte begivenheder der opstår først.


3. KONTRAKT SPROG, KONTRAKT TEKST OPBEVARING

Det eller de sprog, der er til rådighed for indgåelse af kontrakten: Tysk, Engelsk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Italiensk, Polsk

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig ordredata og vores Vilkår og betingelser i tekstform. Af sikkerhedsmæssige årsager er kontraktens tekst ikke længere tilgængelig via Internettet.


4. LEVERINGSBETINGELSER

Ud over de angivne produktpriser tilføjes også forsendelsesomkostninger. Du kan finde ud af mere om mængden af forsendelsesomkostninger i tilbudene.

Du har dybest set mulighed for indsamling på Danny Schuls, Langener Landstr. 52a, 27580 Bremerhaven, Tyskland i følgende Åbningstider: efter aftale


5. BETALING

I vores Shop i princippet er følgende betalingsmetoder tilgængelige for dig:

Forudbetaling
Hvis du vælger betalingsmetoden på forhånd, giver vi dig vores bankoplysninger i en separat E-Mail og levere varerne efter modtagelse af betaling.

Kredit
I bestillingsprocessen indtaster du dine kreditkortoplysninger. Dit kort vil blive opkrævet umiddelbart efter bestilling.

PayPal, PayPal Ekspres
For at kunne betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europa) S. L.et Cie, S. C. a, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Denmark ("PayPal"), skal du være registreret hos PayPal, identificere dig med dine adgangsdata og bekræfte betalingsordren. Betalingstransaktionen udføres af PayPal umiddelbart efter bestillingen. Du vil modtage yderligere oplysninger i bestillingsprocessen.

Sofort by Klarna
For at kunne betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen Sofort GmbH, Theresienhnilhe 12, 80339 Munich, skal du have en bankkonto, der er aktiveret til netbank, identificere dig selv i overensstemmelse hermed og bekræfte betalingsordren. Din konto debiteres umiddelbart efter bestilling. Du vil modtage yderligere oplysninger i bestillingsprocessen.

Google Pay
For at kunne betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen Google Ireland Ltd., Gordon House, Dublin 4, Irland ("Google"), skal du være registreret hos Google, have aktiveret Google Pay-funktionen, godkende dig selv med dine adgangsdata og bekræfte betalingsordren. Betalingstransaktionen udføres umiddelbart efter bestilling. Du vil modtage yderligere oplysninger i bestillingsprocessen.

Apple Betale
For at overføre fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen Apple Inc., En Apple Park Road, Cupertino, CA 95014, Amerikas Forenede Stater ("Apple"), skal du bruge bro. ser "Safari", i tilfælde af Apple være registreret, funktionen Apple Har aktiveret løn, legitimere dig selv med dine adgangsdata og bekræft betalingsordren. Betalingstransaktionen udføres umiddelbart efter bestilling. Du vil modtage yderligere oplysninger i bestillingsprocessen.

Amason Løn
For at kunne betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen payments Europe S. C. A. 38 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Denmark (""), skal du være registreret hos , godkende dig selv med dine adgangsdata og bekræfte betalingsordren. Betalingstransaktionen udføres inden for en bankdag efter bestilling. En bankdag er enhver arbejdsdag med undtagelse af lørdage, nationale helligdage og 24. og 31. December hvert år. Du vil modtage yderligere oplysninger i bestillingsprocessen.

Kontant betaling ved afhentning
Du betaler fakturabeløbet kontant ved afhentning.


6. FORTRYDELSESRET

Forbrugerne har ret til den lovbestemte fortrydelsesret som beskrevet i afbestillingspolitikken. Iværksættere får ikke frivillig fortrydelsesret.


7. BEVARELSE AF TITEL

Varerne forbliver vores ejendom indtil fuld betaling.
For iværksættere gælder følgende også: vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav, der opstår som følge af et løbende forretningsforhold, er afgjort fuldt ud. Du kan videresælge de reserverede varer i den normale forretningsgang; du overdrager alle krav, der opstår som følge af dette videresalg til os på forhånd-uanset en kombination eller blanding af de reserverede varer med en ny vare-i fakturabeløbet, og vi accepterer denne opgave at. Du forbliver autoriseret til at indsamle kravene, men vi kan også indsamle krav selv, hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser. Vi frigiver de værdipapirer, som vi er berettiget til på din anmodning, i det omfang værdipapirernes realiserbare værdi overstiger værdien af de udestående fordringer med mere end 10%.


8. TRANSPORT SKADER

Følgende gælder for forbrugere: Hvis varer leveres med åbenlyse transportskader, bedes du klage over sådanne fejl til leverandøren så hurtigt som muligt og kontakt os straks. Manglende indgivelse af en klage eller kontakt har ingen konsekvenser for dine juridiske krav og deres håndhævelse, især dine garantirettigheder. De hjælper os dog med at løse vores egne krav mod transportøren eller transportforsikringen at kunne hævde.

Følgende gælder for iværksættere: risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse overgår til dig, så snart vi har leveret varen til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen.


9. GARANTIER OG GARANTIER


9.1 ANSVAR FOR MANGLER

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt nedenfor, gælder den lovbestemte garantiret.

Følgende begrænsninger og forkortelse af frister gælder ikke for krav baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter

* i tilfælde af skade på liv, krop eller helbred
* i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtbrud samt ondskab
* i tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan påberåbe sig (kardinalforpligtelser)
* inden for rammerne af et garantiløfte, hvis det er aftalt, eller
* i det omfang anvendelsesområdet for Produktansvarsloven er åbnet.

Begrænsninger for iværksættere

For iværksættere gælder kun vores egne oplysninger og produktbeskrivelser fra producenten, som var inkluderet i kontrakten, som en aftale om varernes kvalitet; Vi påtager os intet ansvar for offentlige erklæringer fra producenten eller andre reklameerklæringer. For iværksættere er forældelsesfristen for krav om mangler i nyfremstillede genstande et år fra risikooverførslen.

De lovbestemte forældelsesfrister for retten til regres i henhold til vinyl 445A BGB forbliver upåvirket.

Regler for købmænd

Blandt handlende gælder inspektions - og klagepligten, der er reguleret i 977 HGB. Hvis du udelader den meddelelse, der er reguleret der, betragtes varerne som godkendt, medmindre det er en mangel, der ikke kunne genkendes under inspektionen. Dette gælder ikke, hvis vi svigagtigt har skjult en defekt.


9.2 GARANTIER OG EFTERSALGSSERVICE

Oplysninger om eventuelle gældende yderligere garantier og deres nøjagtige betingelser kan findes på produktet og på specielle informationssider i online-Shop.

Kundeservice: du kan kontakte vores kundeservice for spørgsmål, klager og klager på hverdage fra 9:00 til 18: 00 ved at ringe til 491603400165 eller 047190261845


10. ANSVAR

Vi er altid ansvarlige uden begrænsning for krav baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter

* i tilfælde af skade på liv, krop eller helbred,
* i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse,
* i tilfælde af garantiløfter, hvis det er aftalt, eller
* i det omfang anvendelsesområdet for Produktansvarsloven er åbnet.

I tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan påberåbe sig (kardinalforpligtelser) på grund af let uagtsomhed fra vores side, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter, er ansvaret begrænset til den forudsigelige skade på tidspunktet for kontraktens indgåelse, hvis forekomst typisk må forventes.
I alle andre henseender er erstatningskrav udelukket.


11. TVISTBILÆGGELSEN

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde her [https://ec.europa.eu/consumers/odr /] find det. Vi er ikke forpligtede og uvillige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbruger voldgiftsnævn.


12. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Hvis du er iværksætter, gælder tysk lov for udelukkelse af FNs Salgskonvention.


Vilkår og betingelser oprettet med Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com /] juridisk tekst i samarbejde med f LNHLISCH Rechtsanv Lnllte [https://foehlisch.com ].