Som forhandler er vi i henhold til reglerne i emballagegangene forpligtet til at trække emballage af vores produkter, der ikke bærer tegnet på et system med landsdækkende bortskaffelse (såsom "Green Dot" i Duales System Deutschland AG) og til Sørg for deres genbrug eller bortskaffelse.

For yderligere at afklare tilbagevenden, bedes du kontakte os med sådanne produkter. Derefter giver vi dig et kommunalt indsamlingspunkt eller et affaldsaffald i dit område, der accepterer emballagen gratis. Hvis dette ikke er muligt, har du muligheden for at sende emballagen til os.

Emballagen genbruges af os eller bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i emballeringsreglerne.