Ochrana dat

Zodpovídá za zpracování dat:
Danny Schulz.
Langener Landstr. 52a.
27580 Bremerhaven
Německo
info@drondealer.de

Telefon: +491603400165.

Těšíme se na váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašich soukromí je pro nás velmi důležité. Níže vám podrobně informujeme o řešení vašich údajů.


1. Přístupová data a hostování

Můžete navštívit naše webové stránky bez informací o vaší osobě. Pokaždé, když je webová stránka volána, webový server automaticky automaticky uloží tzv. Server logfile, například obsahuje název požadovaného souboru, adresu IP, datum a čas vyhledávacího, přeneseného datového souboru a poskytovatele žádosti (přístupová data) ) a zdokumentovány vyhledávání. Tyto přístupové údaje jsou hodnoceny výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránky, jakož i zlepšení naší nabídky. To je pro zachování našich vlastnických zájmů v rámci předběžného vědomí zájmu o řádné zastoupení naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 s. 1 litr. F DSGVO. Všechna přístupová data budou smazána nejpozději sedm dní po skončení návštěvy stránky.


Hosting

Služby pro hostování a prezentaci webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v kontextu zpracování v našem zastoupení. Pokud není v kontextu dostupných zásad ochrany osobních údajů vysvětleno nic jiného, ​​všechny přístupové údaje a všechna data shromážděná ve formulářích na těchto stránkách budou zpracovány na svých serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a založení naší spolupráce s vámi, obraťte se na možnost kontaktu popsané v tomto zásadách ochrany osobních údajů.

Naše poskytovatelé služeb sedí a / nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle usnesení: Kanada

Naše poskytovatelé služeb sedí a / nebo používají servery v USA a dalších zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádná přiměřenost Evropské komise. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložek ochrany údajů Evropské komise.


2. Zpracování dat pro zpracování zakázek a kontakt


2.1 Zpracování dat pro zpracování zakázek

Pro účely zpracování smluv v souladu s čl. 6 odst. 1 s. Povinná pole jsou označena jako taková, protože v těchto případech potřebujeme údaje povinné pro zpracování smlouvy a nemůžeme dodat objednávku bez jejich indikace. Která data jsou shromažďována z příslušných vstupních formulářů.

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména pro převod na naše poskytovatele služeb za účelem objednávky, plateb a přepravy, lze nalézt v následujících částech této zásady ochrany osobních údajů. Po plném zpracování smlouvy budou vaše údaje omezeny na další zpracování a vypouští se po uplynutí doby daně a komerčních retenčních období v souladu s čl. 6 odst. 1 s. 1 litr. C DSGVO, za předpokladu, že nejsou výslovně Další využití svých údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 s. 1 SLUT. DSGVO se dohodly nebo vyhrazujeme další využití údajů, což je povoleno zákonem a informoval o tom, které vás v tomto prohlášení informujeme.

Merchandise System System.

Pro objednání a zpracování zakázek používáme poskytovatele služeb pro správu merchandise. Naši poskytovatelé služeb pracují pro nás jako součást zpracování zakázky. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a založení naší spolupráce s vámi, obraťte se na možnost kontaktu popsané v tomto zásadách ochrany osobních údajů.

Naše poskytovatelé služeb sedí a / nebo používají servery v USA. Neexistuje žádná přiměřenost rozhodnutí Evropské komise pro Spojené státy. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložek ochrany údajů Evropské komise.


2.2 Zákaznický účet

Pokud dali svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 s. budoucí objednávky našich webových stránek. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoliv a lze provést buď zprávou kontaktní možnost popsané v tomto zásadách ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím funkce poskytnuté pro tento účel v účtu zákazníka. Po odstranění svého zákaznického účtu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním dat v souladu s čl. 6 odst. 1 str. 1 SLUT. A DSGVO nebo si vyhrazujeme právo používat, což je povoleno zákonem a nad tím, co vás v tomto prohlášení informujeme.


2.3 Kontakt

V kontextu zákaznické komunikace účtujeme za zpracování jejich žádostí podle čl. 6 odst. 1 s. 1 osobních údajů. ). Povinná pole jsou označena jako taková, jakž požadujeme data v těchto případech zpracovat jejich kontakt. Která data jsou shromažďována z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování Vašeho požadavku budou vaše data vymazána, pokud jste výslovně nesouhlasili, pokud jste výslovně nedohodli k dalšímu použití vašich dat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. povoleno zákonem a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.


3. Zpracování dat pro účely zpracování přepravy

Pro plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 str. 1 SLUT. B DSGVO, poskytujeme vašim údajům poskytovatelům dopravních služeb poskytnuty s dodávkou, pokud je to nutné pro dodání objednaného zboží.


Přenos dat do poskytovatelů dopravních služeb za účelem přepravy výboru

Pokud jste nám dali svůj explicitní souhlas během nebo po vaší objednávce, poskytneme své e-mailové adresy a telefonní číslo zvolenému poskytovateli služby pro přepravu z důvodu tohoto článku 6 (1) s. 1 litr. DSGVO, tak Toto doručení za účelem oznámení nebo ladění doručení vás může kontaktovat.
Souhlas lze kdykoli zrušit zprávou o volbě kontaktů popsaných v tomto zásadách ochrany osobních údajů nebo přímo do poskytovatele přepravní služby v rámci následující kontaktní adresu. Po zrušení smazáme vaše data určená pro to, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním dat nebo si vyhrazujeme právo používat použití dat, což je povoleno zákonem a informoval vás v tomto prohlášení.

DHL Paket GmbH.
Pouliční cesta 10.
53113 Bonn.
Německo


4. Zpracování dat pro zpracování plateb

Při manipulaci se platbami v našem internetovém obchodě pracujeme s těmito partnery: poskytovatelé technických služeb, úvěrové instituce, poskytovatelé platebních služeb.


4.1 Zpracování dat pro zpracování transakcí

V závislosti na zvoleném způsobu platby dáváme údaje nezbytné pro vypořádání platební transakce na naše poskytovatele technických služeb, které jsou pro nás aktivní v souvislosti s zpracováním smlouvy, nebo na zadané úvěrové instituce nebo na vybrané poskytovatele platebních služeb , pokud to vyžaduje požadovanou platbu. To se používá pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 s. 1 s. 1 s DSGVO. Zčásti poskytovateli platebních služeb shromažďují údaje potřebné pro zpracování platby samotné, např. Na svých vlastních internetových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace v procesu objednávání. V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušné poskytovatele platebních služeb.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základy naší spolupráce s vámi, obraťte se na možnost kontaktu popsané v tomto zásadách ochrany osobních údajů.


4.2 Zpracování dat pro účely předcházení podvodům a optimalizaci našich platebních procesů

Pokud je to nutné, dáváme naše poskytovatele služeb další údaje, které spolu s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naší procesory objednávky za účelem předcházení podvodům a optimalizaci našich platebních procesů (např. Fakturace, zpracování napadených plateb, Podpora účetnictví) Použití. To slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 s. 1. Lit. F DSGVO je zachování našich zájmů naší ochrany před podvodem nebo účinným řízením plateb.


5. Reklama podle e-mailu


5.1 E-mail Newsletter s registrací

Pokud se zaregistrujete pro náš newsletter, použijeme požadovaná data nebo samostatně poskytovaná vás, abyste vám pravidelně poslali do našeho e-mailového informačního bulletinu kvůli vašemu souhlasu v souladu s článkem 6 (1) s. 1 litr. DSGVO. Deregistrace z newsletteru je možný kdykoliv a může být proveden buď zprávou na možnost kontaktu popsané níže nebo prostřednictvím odkazu v newsletteru. Po odhlášení smazáme svou e-mailovou adresu z seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili v dalším používání vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 s. 1 litr. DSGVO nebo si vyhrazujeme právo Použijte další použití, které je povoleno zákonem a že vás v tomto prohlášení informujeme.


5.2 Newsletter Shipping.

Newsletter může být také dodáván prostřednictvím našich poskytovatelů služeb jako součást zpracování v našem zastoupení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a založení naší spolupráce s vámi, obraťte se na možnost kontaktu popsané v tomto zásadách ochrany osobních údajů.

Naše poskytovatelé služeb sedí a / nebo používají servery v USA. Neexistuje žádná přiměřenost rozhodnutí Evropské komise pro Spojené státy. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložek ochrany údajů Evropské komise.


6. Cookies a další technologie


OBECNÁ INFORMACE

Chcete-li navštívit naše webové stránky atraktivní a umožnit použití určitých funkcí, používáme na různých stránkách technologií včetně tzv. Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky uloženy na terminálu. Některé z cookies, které jsme použili, budou odstraněny po skončení relace prohlížeče, takže po zavření prohlížeče znovu vymazán (tzv. Cookies relace). Další soubory cookie zůstávají na jejich terminálu a umožňují nám rozpoznat prohlížeč na další návštěvu (vytrvalé cookies).
Používáme takové technologie, které jsou povinné pro použití určitých vlastností našich webových stránek (např. Funkce nákupního košíku). Prostřednictvím těchto technologií, IP adresy, čas návštěvy, zařízení a informace prohlížeče, jakož i informace o používání našich webových stránek (např. Informace o obsahu nákupního košíku), budou účtovány a zpracovány. To slouží jako součást převládajících převážných zájmů v optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 s. 1 litr. F DSGVO.

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč naleznete na následujících odkazech: Microsoft Edge ™ [https://support.microsoft.com/en-de/help/4027947/microsoft-їїDelete-cookies] / safari ™ [https: //support.apple.com/en-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome ™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en] / Firefox ™ [https://support.mozilla.org/en/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / opera ™ [https://help.opera.com/en/Latest/web-preferences/ #Cookies]

Pokud mají souhlasit s využitím technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 SLED


7. Sociální média


Naše online přítomnost na Facebooku, Instagram, YouTube

Pokud dali svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 ze dne 1, z 1 s. Pro průzkum trhu a propagační účely jsou shromažďovány automaticky a uloženy, z nichž využívají profily používat pseudonymy. Ty mohou být použity k nastavení např. Reklamy uvnitř a mimo platformy, které údajně splní své zájmy. K tomuto účelu se obvykle používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií a volbou kontaktů a možností kontaktů a jejích práv a možností náboru pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v pokynech ochrany dat zprostředkovatele spojeného níže. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/]ist nabídka Facebooku Irsko Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Facebook Irsko") Informace o vašich automaticky shromážděných Facebookem Irsko Použití naší online přítomnosti na Facebooku jsou obvykle přenesena na server Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a uloženo tam. Neexistuje žádná přiměřenost rozhodnutí Evropské komise pro Spojené státy. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložek ochrany údajů Evropské komise. Zpracování dat jako součást návštěvy facebook fanpage je založena na dohodě mezi společně odpovědným v souladu s čl. 1 písm. 26 DSGVO. Více informací (informace o datech Insights) naleznete zde [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] je nabídka Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande Square, Dublin 2, Irsko ( "Facebook Ireland") Informace automaticky shromažďují Facebook Irsku o používání našeho Online -Presence na Instagram jsou obvykle přenesena do serveru Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA a tam se ukládají. Neexistuje žádná přiměřenost rozhodnutí Evropské komise pro Spojené státy. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložek ochrany údajů Evropské komise. Zpracování dat v rámci návštěvy je stránka fan Instagram provedené na základě dohody mezi spoluodpovědný v souladu s čl. 26 DSGVO. Více informací (informace o datech Insights) naleznete zde [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] je služba společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google"). Informace automaticky shromažďují Google o používání našeho on-line přítomnost na YouTube jsou obvykle přenesena do serveru Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Neexistuje žádná přiměřenost rozhodnutí Evropské komise pro Spojené státy. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložek ochrany údajů Evropské komise.


8. Kontaktní údaje a svá práva


8.1 VAŠE PRÁVA

Jako pacient máte následující práva:

. * V souladu s článkem 15 DSGVO k poptávce v určeném rozsahu tam informace o vašich osobních údajů zpracujeme právo;
poptávce * v souladu s článkem 16 DSGVO právo okamžitě napravit jakýkoli kompletní Vaše osobní údaje můžeme uložit.
na vyžádání * v souladu s čl. 17 DSGVO právo smazat své osobní údaje uložené my, pokud dalšímu zpracování
* Vykonávat své právo na svobodu projevu a informací;
* Aby byly splněny zákonné povinnosti;
* Z důvodů veřejného zájmu nebo
* Je nezbytné pro zjištění, uplatnění nebo obranu právních nároků před soudem;
* V souladu s čl. 18 DSGVO právo omezit zpracování Vašeho přání osobních údajů, pokud
* Přesnost údajů se sporných vámi;
* Zpracování je nezákonné, ale odmítáte k zániku;
* Jsme již nemusí data, ale je třeba to pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků, nebo
Máte podle článku 21 vloženého DSGVO objekt ke zpracování.
* V souladu s článkem 20 DSGVO dostat se do strukturovaného, ​​konzistentní a strojově čitelném formátu, nebo požadovat, aby přenos do jiného poplatku, právo zveřejnit vaše osobní údaje, které jste nám poskytli.
* V souladu s čl. 77 DSGVO stěžovat orgánu dozoru na pravé straně. Obecně platí, že můžete vzít výzvu orgánu dozoru svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo našich firemních ústředí.

Právo na objektu

Pokud je nám osobně chránit naše převážnou část vyvažování zájmů oprávněných zájmů zpracovávaných údajů, jak je popsáno výše, můžete vznést námitku proti zpracování s účinností do budoucna. V případě, že zpracování pro účely přímého marketingu, můžete si toto právo, jak bylo popsáno výše. Co se týče zpracování probíhá pro jiné účely, máte právo se odvolat pouze v přítomnosti důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situaci, taky.

Po uplatnění svého práva na opozici nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé relevantní důvody pro zpracování, které převažují nad jejich zájmem, práv a svobod, nebo pokud zpracování tvrzení, výkonu nebo obhajoby právních nároků slouží.

To neplatí, pokud se zpracování probíhá pro účely přímého marketingu. Pak nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tento účel.


8.2 Kontaktní možnosti

Máte-li dotazy týkající se sběru, zpracování nebo používání osobních údajů, pro informace, opravu, omezení nebo vymazání údajů, jakož i zrušení souhlasu nebo rozpor na konkrétní používání údajů, kontaktujte nás přímo prostřednictvím kontaktních údajů v našem otisku .


Zásady ochrany osobních údajů vytvořené s důvěryhodnými obchody [https://legal.trustedshops.com/] Pravý text ve spolupráci s právníky Föhlisch [https://foehlisch.com].