Jako distributoři jsme podle nařízení o obalech povinni převzít zpět obaly našich výrobků, které nenesou značku systému celoplošné likvidace (jako např. "zelený bod" společnosti Duales System Deutschland AG) a postarat se o jejich opětovné použití nebo likvidaci.

Pro další objasnění vrácení nás prosím kontaktujte. My vám pak poradíme s komunálním sběrným střediskem nebo společností zabývající se likvidací odpadů ve vašem okolí, která obaly převezme zdarma. Pokud to není možné, máte možnost zaslat nám obal.

Obaly znovu použijeme nebo zlikvidujeme v souladu s ustanoveními nařízení o obalech.