U produktů, které jsou dodávány v Německu a poté provedeny do třetí země, jako je Švýcarsko, můžeme následně uhradit německou daň z obratu.
Chcete -li to provést, pošlete nám důkaz exportu s vyraženou fakturou v originálu.

Důležité: Potřebujeme původní dokumenty, kopie nebo skenování.
Zašlete dokumenty příspěvkem:
DroneDealer.de
Danny Schulz
Langener Landstrasse 52a
27580 Bremerhaven
Německo

Po zkoušce uhradíme částku metody platby vybrané při objednávce.