Poznámky k likvidaci baterií    
V souvislosti s distribucí baterií nebo dodávkou zařízení obsahujících baterie jsme povinni vás informovat o následujících skutečnostech::
Jste ze zákona povinni vrátit použité baterie jako koncový uživatel. Staré baterie, které máme nebo jsme měli v sortimentu jako nové baterie, můžete bezplatně vrátit do našeho expedičního skladu (Dodací adresa). Symboly zobrazené na bateriích mají následující význam::
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie nesmí být přidávána do domovního odpadu.
PB = baterie obsahuje více než 0,004% hmotnostních olova
Cd = baterie obsahuje více než 0,002% hmotnostních kadmia
Hg = baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti.


Věnujte prosím pozornost výše uvedeným poznámkám.